09129739195 icon phone
02186036219 icon phone

9 نکته مهم رنگ کردن مو

 9 نکته مهم رنگ کردن مو

9 نکته مهم که قبل از رنگ کردن مو باید رعایت کنید: 

 

1. شناخت مو (زبر، نرم، لطیف و خشن)

2. جنس مو (خشک، چرب، معمولی)

3. درصد سفیدی (در صورتی که موها دارای سفیدی باشد از دستور خاصی استفاده می‌شود)

4. تعیین رنگ مو 

5. انتخاب درست و شایسته رنگ 

6. آزمایش پوست برای حساسیت 

7. تعیین حجم اکسیدان و مقدار اکسیدان کرم 

8. نحوه رنگ آمیزی 

9. زمان ماندگاری رنگ روی موها

 

9 نکته مهم که باید هنگام رنگ کردن مو رعایت شود:

 

1. اگر موها تارهای سفید دارند اول از قسمت جلوی سر شروع به رنگ کردن کنید. 

2. اگر در موهای شما «ساقه» روشن تر از «ریشه» است، اول ساقه موها را رنگ کنید، بعد ریشه

3. پس از اتمام رنگ کردن، اگر جنس موها زبر و خشن و تارهای سفید زیاد باشد از کلاه پلاستیکی استفاده نکنید. 

4. اگر می خواهید موهای طبیعی خود را برای اولین بار یک یا دو درجه روشن‌تر کنید، رنگ را با اکسیدان شماره 2 مخلوط کنید و طرز رنگ زدن از ساقه و پشت سر است. 

5. مواد دکلره و رنگ‌ها همیشه باید در ظروف غیرفلزی ریخته شوند و از به کار بردن شانه، برس و کاسه فلزی خودداری نمایید 

6. قبل از رنگ آمیزی و دکلره، دور صورت، گردن و گوش‌ها را چرب کنید. 

7. بعد از دکلره و رنگ کردن موها، سشوار بکشید. 

8. از استفاده از مواد شیمیایی روی پوست که سوزش یا زخم یا ناراحتی دارد خودداری کنید. 

9. حجم اکسیدان نباید از آنچه توصیه شده بیشتر شود. 

نکات مهم رنگ مو

 

7 اصطلاح مهم که در مورد رنگ مو باید بدانید:

1- پورسانتاژ : به معنی تعیین در صد سفیدی مو

2- دکاپاژ : عملی است برای پاک کردن رنگ قبلی از سر ک بوسیله پودر +اکسیدان 6%

3- دکلره : بی رنگ کردن موها توسط مواد دکلره +اکسیدان

4- همپایه کردن : عملی است برای یک دست کردن موها از ریشه تا ساقه مو

5- دکلره یا دکاپاژ : در صورت چند رنگ بودن انجام میگیرد ک یک رنگ هم گروه رنگ مصرفی بدون اینکه با اکسیدان مخلوط شود روی موها زده و بعد رنگ انتخابی را روی همان رنگ قبلی مصرف میکنیم

6- رنساژ : یعنی سایه انداختن یا رفله دادن توسط یک رنگ روشن یا فانتزی روی موهایی که دکلره شده و نمدار است

7- حمام رنگ : برای گرفتن رفله های مزاحم از روی مو 

رنگ مورد نظر با 3 برابر اکسیدان نمره 1 مخلوط میکنیم و به مدت 5 دقیقه موها را در سرشور ماساژ داده و بعد ابکشی میکنیم سپس رنگ اصلی را کار میکنیم این عمل باعث بالا رفتن کیفیت کار میشود.

ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺭﻧﮓ‌ ﻣﻮ

 انواع رنگ مو

ﺭﻧﮓ ﻫﺎﯼ ﮔﯿﺎﻫﯽ: ﻣﺜﻞ ﺣﻨﺎ

ﺭﻧﮓ ﻫﺎﯼ ﻓﻠﺰﯼ: ﺍﮐﺜﺮ ﺭﻧﮓ ﻣﻮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻗﺎﯾﺎﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ، ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻧﻮﻉ ﺍﺳﺖ. ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻧﻮﻉ ﺭﻧﮓ، ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺭﻧﮓ ﻣﻮ ﺑﺗﺪﺭﯾﺞ ﺭﺥ ﻣﯽ‌ﺩﻫﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﺷﻮﻧﺪ.

 

ﺭﻧﮓ ﻫﺎﯼ مصنوعی ﮐﻪ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺩﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ‌ﺷﻮﻧﺪ:

ﺭﻧﮓ ﻣﻮﻫﺎﯼ ﻣﻮﻗﺘﯽ: ﺭﻧﮓ ﻣﻮﻫﺎﯼ ﻣﻮﻗﺖ ﺭﻭﯼ ﺳﺎﻗﻪ ﻣﻮﻫﺎ ﺭﺍ ﻣﯽ‌ﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪ. ﺫﺭﺍﺕ ﺭﻧﮓ ﺑﺰﺭﮒ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﻧﻤﯽ‌ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﻗﻪ ﻧﻔﻮﺫ ﮐﻨﻨﺪ . ﺑﺎ ۱-۲ ﺑﺎﺭ ﺷﺎﻣﭙﻮ ﺯﺩﻥ ﺑﻪ ﻣﻮﻫﺎ، ﭘﺎﮎ‌ﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﺛﺮﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻣﯽ‌ﺩﻫﻨﺪ.

ﺭﻧﮓ ﻣﻮﻫﺎﯼ ﻧﯿﻤﻪ ﭘﺎﯾﺪﺍﺭ: ﺫﺭﺍﺕ ﺍﯾﻦ ﻧﻮﻉ ﺭﻧﮓ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺩﺍﺭﻧﺪ. ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ۶-۱۰ﺑﺎﺭ ﺷﺎﻣﭙﻮ ﺯﺩﻥ ﺍﺛﺮ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻣﯽ‌ﺩﻫﻨﺪ.

ﺭﻧﮓ ﻣﻮﻫﺎﯼ ﭘﺎﯾﺪﺍﺭ ﺑﻪ ﺍﮐﺴﯿﺪﺍﻥ ﺍﺣﺘﯿﺎﺝ ﺩﺍﺭﻧﺪ. ﻫﻤﯿﻦ ﺍﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺭﻧﮓ‌ﻫﺎ ﺁﺳﯿﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ ﺑﻪ ﻣﻮ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ. ﺍﯾﻦ ﺭﻧﮓ ﻫﺎ ﺣﺎﻭﯼ ﭘﺎﺭﺍﻓﻨﯿﻠﻦ ﺩﯾﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ۱۰% ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﺎﻋﺚ ﺁﻟﺮﮊﯼ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ. ﺫﺭﺍﺕ ﺍﯾﻦ ﻧﻮﻉ ﺭﻧﮓ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻭﺍﮐﻨﺶ ﺑﺎ ﺍﮐﺴﯿﺪﺍﻥ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﭘﯿﺪﺍ ﻣﯽ‌ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺭﺍﺣﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻗﻪ ﻣﻮ ﻧﻔﻮﺫ ﻣﯽ‌ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻧﻔﻮﺫ ﺑﻪ ﺳﺎﻗﻪ ﻣﻮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﻮﻟﮑﻮﻝ‌ﻫﺎﯼ ﺑﺰﺭﮔﯽ ﻣﯽ‌ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ‌ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﯽ ﺍﺯ ﺳﺎﻗﻪ ﺧﺎﺭﺝ ﺷﻮﻧﺪ.ﺍﯾﻦ ﻧﻮﻉ ﺭﻧﮓ ﻣﻮ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻩ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ‌ﻣﺎﻧﺪ. ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺁﺳﯿﺐ‌ﺯﺍ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻮ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ ﺭﻧﮓ ﺯﺩﻥ‌ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ۳ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

  

ﺭﻧﮓ ﻣﻮ ﺩﺍﺋﻤﯽ یا پایدار:

ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺭﻧﮓ ﻣﻮﻫﺎﯼ ﺩﺍﺋﻤﯽ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺩﺭ ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺩﻧﯿﺎ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽ‌ﮔﯿﺮﻧﺪ. ﺍﮔﺮ ﻗﺼﺪ ﺩﺍﺭﯾﺪ ﻣﻮﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺍﺋﻢ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺭﻧﮓ ﺩﺭ ﺑﯿﺎﻭﺭﯾﺪ، ﻣﺴﻠﻤﺎً ﺑﻪ ﺳﺮﺍﻍ ﺍﯾﻦ ﺭﻧﮓ‌ﻫﺎ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﺭﻓﺖ. ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺭﻧﮓ‌ﻫﺎﯼ ﺩﺍﺋﻤﯽ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺁﻥ ﺭﻧﮓ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺭﻧﮓ‌ﻫﺎﯼ ﻣﻮﻗﺘﯽ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﮐﻨﯿﺪ. ﺍﮔﺮ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺭﻧﮓ ﺑﺎ ﺻﻮﺭﺕ ﻭ ﭼﻬﺮﻩ ﺷﻤﺎ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺩﺍﺭﺩ، ﺍﺯ ﺭﻧﮓ ﻣﻮﯼ ﺩﺍﺋﻤﯽ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﯿﺪ.

 

ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ افراد ﻭﻗﺘﯽ ﻫﻮﺱ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﯾﮏ ﺭﻧﮓ ﺧﺎﺹ ﺑﻪ ﺳﺮﺷﺎﻥ ﻣﯽ‌ﺯﻧﺪ، ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺭﻧﮓ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﻮﻫﺎ ﻣﯽ‌ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﮐﺎﺭ، ﺍﺯ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺁﻥ ﺭﺍﺿﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﭘﺸﯿﻤﺎﻥ ﻣﯽ‌ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻣﻮﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺭﻧﮓ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ‌ﺩﻫﻨﺪ. ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺑﻪ ﮐﺮﺍﺗﯿﻦ ﻣﻮﻫﺎ ﺁﺳﯿﺐ ﻣﯽ‌ﺭﺳﺎﻧﺪ. ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺭﻧﮓ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﻮﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﺷﺎﻣﭙﻮﻫﺎﯾﯽ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺍﺳﯿﺪ ﻣﺘﻌﺎﺩﻝ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﭘﻮﺳﺖ ﺳﺮ ﺁﺳﯿﺒﯽ ﻧﺮﺳﺪ ﻭ ﻣﻮﻫﺎ ﺩﭼﺎﺭ ﺧﺸﮑﯽ ﺯﯾﺎﺩ ﻧﺸﻮﻧﺪ.

 

 

ﺗﺄﺛﯿﺮﺍﺕ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺭﻧﮓ ﻣﻮ ﺩﺍﺋﻤﯽ

ﮔﺎﻫﯽ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﺑﺮﺧﯽ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ‌ﻫﺎ ﺑﻪ ﺭﻧﮓ ﻣﻮﻫﺎﯼ ﺩﺍﺋﻤﯽ ﺁﺳﯿﺐ‌ﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﺧﺎﺭﺵ ﺷﺪﯾﺪ ﭘﻮﺳﺖ ﺳﺮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺩﺍﺭﻧﺪ. ﺑﺎ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺍﺯ ﺧﺸﮑﯽ ﻣﻮﻫﺎ ﻭ ﺭﯾﺰﺵ ﺁﻧﻬﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ ﮐﻨﯿﺪ. ﻣﻮ، ﺍﺯ ﮐﺮﺍﺗﯿﻦ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

 

 آموزش آرایشگری مردانه

ﻧﮑﺎﺕ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺭﻧﮓ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﻮ

 

ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ ﺭﺍ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺭﻧﮓ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﻮﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺍﺋﻤﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺴﭙﺎﺭﯾﺪ:

ﺍﺯ ﺭﻧﮓ ﻣﻮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺯﯾﺎﺩ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮﯼ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺭﻧﮓ ﭘﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺗﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ، ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﮑﻨﯿﺪ. ﺭﻧﮓ ﻣﻮﻫﺎﯼ ﻃﻼﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻫﺮ ﭼﻬﺮﻩ‌ﺍﯼ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺩﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ. ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺭﻧﮓ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﻮﻫﺎ ﺍﺯ ﻧﺮﻡ‌ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻣﻮﯼ ﺳﺮ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮﻫﺎﯼ‌ﺗﺎﻥ ﺍﺳﺖ، ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﻪ ﺩﺭﺧﺸﻨﺪﮔﯽ ﻣﻮﻫﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺭﻧﮓ ﮐﺮﺩﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ. ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻼﻕ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ. ﻫﺮ ﭼﻪ ﺭﻧﮓ‌ﻫﺎﯼ ﻣﺘﻨﻮﻉ‌ﺗﺮ ﺭﺍ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻣﻮﻫﺎﯼ‌ﺗﺎﻥ ﺑﺰﻧﯿﺪ، ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﻫﺎﯼ‌ﺗﺎﻥ ﺁﺳﯿﺐ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﺭﺳﺎﻧﺪ. ﺍﺯ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺭﻧﮓ ﻣﻮ ﺑﻪ ﺭﯾﺸﻪ‌ﻫﺎﯼ ﻣﻮ ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﯼ ﮐﻨﯿﺪ؛ ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻫﺎ ﺁﺳﯿﺐ ﻣﯽ‌ﺭﺳﺎﻧﺪ.

 

ﺭﻧﮓ‌ﻫﺎﯾﯽ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺭﻧﮓ ﺍﺻﻠﯽ ﻣﻮﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺭﻧﮓ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﺎ ﮐﺮﻡ ﺳﻄﺢ ﭘﻮﺳﺖ ﮔﺮﺩﻥ، ﺍﻃﺮﺍﻑ ﮔﻮﺵ‌ﻫﺎ ﻭ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ﺭﺍ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﺩﭼﺎﺭ ﺑﺮﺧﯽ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ‌ﻫﺎﯼ ﭘﻮﺳﺘﯽ ﻧﺸﻮﯾﺪ. ﻣﻬﻢ‌ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺰﯾﺖ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺭﻧﮓ‌ﻫﺎﯼ ﺩﺍﺋﻤﯽ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺛﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺪﺕ ﺯﻣﺎﻥ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺭﻭﯼ ﻣﻮﻫﺎ ﺣﻔﻆ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪﻥ ﻣﻮﻫﺎﯼ ﺳﻔﯿﺪ ﺳﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﻨﺪ، ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎﻝ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻌﺎﯾﺐ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺭﻧﮓ‌ﻫﺎﯼ ﺩﺍﺋﻤﯽ ﺭﺍ ﻧﯿﺰ ﺑﺪﺍﻧﯿﺪ.

 

ﻣﺜﻼً ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮﺗﺒﺎً ﺭﯾﺸﻪ ﻣﻮﻫﺎ ﺭﺍ ﺭﻧﮓ ﮐﺮﺩ؛ ﺯﯾﺮﺍ ﻣﻮﻫﺎ ﺩﺍﺋﻤﺎً ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺭﺷﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﮑﺮﺭ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺭﻧﮓ‌ﻫﺎ ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﻣﻮﺍﺩ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺗﻨﺪ ﻭ ﺗﯿﺰ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﻮﻫﺎ ﺁﺳﯿﺐ ﻣﯽ‌ﺭﺳﺎﻧﺪ. ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ، ﺣﺘﻤﺎً ﺑﻪ ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺷﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻮﻫﺎﯼ‌ﺗﺎﻥ ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﻧﺮﻭﺩ. ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻧﺮﻡ‌ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺭﻧﮓ ﮐﺮﺩﻥ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ.

 

آموزش رنگ کردن مو :

ﺍین تکنیک در دوره درجه یک آرایشگری مردانه در دوره درجه یک آرایشگری مردانه آموزش داده می‌شود و شما بعد از گذراندن این دوره کاملا به مقوله رنگ کردن مو و تمام آیتم های مربوط به آن آشنا می‌شوید. در پایان این دوره یک آزمون توسط سازمان فنی و حرفه ای برگزار می ‌گردد که با قبولی در آن مدرک بین المللی دوره آرایشگری مردانه درجه 1 که تکمیل کننده دوره آرایشگری مردانه درجه 2 است به شما اعطا میگردد.

 جامع‌ترین دوره آموزش آرایشگری مردانه 

دوره جامع آرایشگری

دوره جامع آموزش آرایشگری مردانه      فقط در آموزشگاه عصر مو  

با عصر مو همیشه بروز هستید 

education

click     شبکه آموزشی رایگان!  

می‌خواهم حرفه‌ای شوم

آموزشگاه آرایشگری مردانه در تهران

آرایشگر حرفه ای     همین الان کلیک کنید!  

آخرین مقالات رایگان آموزشی عصر مو

آموزش آرایشگری مردانه

آموزش حرفه ای محو کردن مو

hairstyle

۹۷ مدل موی محبوب جهانی در سال ۲۰۲۰

men makeup

آموزش گریم داماد

 

   مشاهده همه مقالات  آرایشگر حرفه ای   

در عصر مو بیشتر و بهتر یاد میگیرید

 

hamayesh1

همایش های برگزار شده

certify

مدارک و تقدیرنامه ها

successful

هنرجویان موفق عصر مو

هنرجویان آموزشگاه آرایشگری مردانه عصر مو چه می‌گویند ؟

آموزشگاه آرایشگری مردانه عصر مو با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای

مدارک معتبر از سازمان فنی و حرفه ای

آموزشگاه آرایشگری مردانه عصر مو با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای

تضمین کیفیت آموزش

آموزشگاه آرایشگری مردانه عصر مو با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای

اساتید با تجربه